Το θεμέλιοαπό δοκάρια ξύλου

Με σκοπό την μακροζωΐα και την αντοχή της κατασκευής συνιστάται να εγκαταστήσετε το θερμοκήπιο πάνω στο θεμέλιο, για τους ακόλουθους λόγους:

1. Το θεμέλιοχρησιμεύει ως στήριξη τουπλαισίου, παρέχει ακαμψία στη βάση
2. Η παρουσία του θεμελίουπροστατεύει το χώματο θερμοκήπιο από τηνπλημμύρα κατά βροχοπτώσεις.
3. Η άνω ακμή του θεμελίου ωσης είναι πάνω από το επίπεδο του χώματος–αυτή η περίπτωση παρέχει καλύτερηπροστασίας του πλαισίουαπό τη διάβρωση, αυξάνει το συνολικό ύψος και τον όγκο του θερμοκηπίου.
4. Το θεμέλιοπαρέχει αντοχή σε φόρτωμα ανέμου και χιονιούλόγω ανθεκτικής στερέωσης του πλαισίου, χρησιμεύει ως άγκυρα του θερμοκηπίου.

  Η εταιρεία μας προσφέρει ως θεμέλιονα χρησιμοποιήσετε φιλικό προς το περιβάλλον υλικό – ξύλινα δοκάρια και με διαστάσεις 150x100 και 100x100. Το θερμοκήπιο πλάτους 3 μέτρα και μήκους 4 μέτρα, όπως και το θερμοκήπιο 6μέτραθέλει 3 δοκάρια μήκους 6 μέτρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά την εγκατάσταση του θερμοκηπίου στα δοκάρια είναι απαραίτητο να το περισκάψετεγια την πρόληψη του να φυσά ο αέρας, της μετατόπισης ή στροφήςτου θερμοκηπίου. Σε περιοχές με ισχυρούς ανέμους συνιατάται η περαιτέρω στερέωσητου θεμελίου από δοκάρια στο χώμαμε ευθεία γαντζώματα για χώμα (παρέχονται στο κομπλέ παράδοσης)

   

           Για να διευκρινήσετε την τιμήτου παρόντος προϊόντος, κάντε κλικ στο «Παραγγελία», γράψτε τα σχόλιά και πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν. Οι ειδικοί μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας και θα σας συμβουλεύσουνσχετικά με τιςαπορίες σας.

Πώς λειτουργούμε

1
Παραγγείλτε ένα θερμοκήπιο στην ιστοσελίδα μας
2
Ο διαχειριστής θα επικοινωνήσει μαζί σας για έγκριση και αποσαφήνιση παραγγελίας
3
Θα παραδώσουμεγρήγορα την παραγγελία
4
Πληρωμή μετά τηνπαραλαβή

Άλλα σχετικά προϊόντα

Το θεμέλιοαπό δοκάρια ξύλου
Το θεμέλιοαπό δοκάρια ξύλου
Πάσσαλοι για τοθεμέλιο
Πάσσαλοι για τοθεμέλιο
Αυτόματοιφεγγίτες
Αυτόματοιφεγγίτες
Γαλβανισμένακράσπεδα για πρασιές
Γαλβανισμένακράσπεδα για πρασιές

Βίντεο-οδηγίες

Υποκατάστημά μας στο χάρτη